Dostawa tarcicy iglastej- sosny, dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 08.10.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-10-02
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-12

Postępowanie zostało unieważnione.