Usługa polegająca na łamaniu lodu i utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym Portu Władysławowo.
Data publikacji: 2020-10-01
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: usługę polegającą na łamaniu lodu i utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym Portu Władysławowo, została złożona jedna oferta nie spełniająca wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym i tym samym została odrzucona. Postępowanie zakończono bez dokonania wyboru.