Usługa polegająca na łamaniu lodu i utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym i torze wodnym Portu Łeba.
Data publikacji: 2020-10-01
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: usługę polegającą na łamaniu lodu i utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym i torze wodnym Portu Łeba, nie złożono żadnych ofert.