Dostawa lamp ulicznych solarnych LED dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 12.10.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-09-30
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-15

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2020 r. do godz. 12.00.