Dostawa kart podarunkowych
Numer umowy: TZ2-JM-3800-6-2/2014
Data obowiązywania: 2014-11-26
Wykonawca: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02 - 699 Warszawa
Wartość umowy: 36490 zł