Kontrola okresowa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-09-23
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-04

1Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum firm:
Lider-Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie ; Partner – DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno