Dostawa sklejki liściastej i sklejki wodoodpornej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 24.09.2020 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2020-09-18
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sklejki liściastej i sklejki wodoodpornej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25.09.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J.,
ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 9 778,50 zł brutto;