Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 28.09.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-09-18
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę art elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 23 396,08 zł brutto.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymanymi pytaniami dot. postępowania na dostawę art elektrycznych Zamawiający zaktualizował formularz cenowy, jednocześnie termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 01.10.2020 r. do godz. 12.00.