Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale  standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 50/50Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:

Strona A:

  1. Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
    pomorskie

Strona B:

  1. Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

lub

  1. Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

lub

  1. Placówka Straży Granicznej w Elblągu, ul. Kotwiczna 2, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 50/50Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:
Strona A:
a) Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
woj. pomorskie
Strona B:
b) Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie
lub
c) Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie
lub
d) Placówka Straży Granicznej w Elblągu, ul. Kotwiczna 2, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie
Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.
Data publikacji: 2020-09-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-12

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdańsk-Elbląg na łączu symetrycznym o przepustowości 50/50Mbps przez okres 36 miesięcy"., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Netia S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa za cenę 17269,20 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.