Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 300/300Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:
a) Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie
b) Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie
Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.
Data publikacji: 2020-09-14