Prezentacja z drugiego spotkania konsultacyjnego

W dniu 25go listopada 2014r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Uwagi do przedstawionych na spotkaniu informacji (prezentacja poniżej) można przesyłać do końca listopada 2014r. na adresy mailowe: agnieszka.mostowiec@umgdy.gov.pl i magdalena.matczak@im.gda.pl