ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
Sygnatura ogłoszenia: 18/NSC/2020
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: obszar właściwości terytorialnej Obwodu Ochrony Wybrzeża w Rozewiu
Ogłoszenie jest ważne od: 2020-09-14 do: 2020-09-18
Procedura naboru w toku.