Wykonanie „Dzienników Portowych” oraz „Dzienników Ruchu Statków” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert: 15.09.2020r. godz. 10:00.

Wykonanie "Dzienników Portowych" oraz "Dzienników Ruchu Statków" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert: 15.09.2020r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2020-09-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie i dostawę Dzienników Portowych oraz Dzienników Ruchu Statków, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.09.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Graf6 Bartłomiej Zinkow, ul. Staszica 9, 32-600 Oświęcim za cenę 3.798,24 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.