Sukcesywna dostawa odzieży roboczej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej.Termin składania ofert do 18.09.2020 r. do godz. 15:00

 1. Agnieszka Bałuch

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę odzieży roboczej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.09.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
  dla zad. I – F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia; za cenę 84 275,00 zł netto;
  dla zad. II – TUKAN s.c. Paweł Tutkowski, Artur Klemann, ul. Worcella 31, 80-809 Gdańsk; za cenę 30 460,00 zł netto;
  dla zad. III – TUKAN s.c. Paweł Tutkowski, Artur Klemann, ul. Worcella 31, 80-809 Gdańsk; za cenę 10 665,00 zł netto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.