Dostawa artykułów budowlanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 10.09.2020 r. do godz. 12:00

 1. Agnieszka Bałuch

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę art budowlanych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.09.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
  dla części I – FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia;
  za cenę 18 256,00 zł brutto;
  dla części II– METALZBYT – HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała;
  za cenę 7 542,90 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.