Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Browarnej 82 w Elblągu będącej siedzibą Delegatury oraz KP Elbląg oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Radomskiej 23 w Elblągu będącej siedzibą służb dyżurnych Kapitanatu oraz OT i SON.
Data publikacji: 2020-09-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: sprzątanie KP Elbląg i OT Elbląg, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.09.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę FHU KLA-MIR, ul. Okulickiego 1/4, 82-300 Elbląg za cenę 33 210,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.