Zarzadzenie Porzadkowe nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania obiektów niebezpiecznych w rejonie Wisły Śmiałej, trasy holowania i wyznaczonego miejsca ich neutralizacji ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3738 )