Przedinwestycyjny monitoring ichtiologiczny dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wejścia do portu Ustka”
Data publikacji: 2020-08-25
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-07

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 17, na kwotę 122 755,88 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.