Sprawowanie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt związanego z operacją neutralizacji przedmiotów pochodzenia wojskowego (min morskich) na akwenie Zatoki Gdańskiej.
Data publikacji: 2020-08-21
Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-04

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na "Sprawowanie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt związanego z operacją neutralizacji przedmiotów pochodzenia wojskowego (min morskich) na akwenie Zatoki Gdańskiej" zebrano 5 ofert na wykonanie usługi. Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.09.2020 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonania usługi za kwotę 1845 zł brutto złożoną przez Wykonawcę ECO PARTNER Adam Janczyszyn.
Dziękujemy za złożone oferty.