Roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegające na sztucznym zasilaniu brzegu w Górkach Wschodnich ok km 58,4 – 59,0
Numer umowy: 19/IOW/2020
Data obowiązywania: 2020-08-12
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider, ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk,
Wartość umowy: 1686060.75 zł