Przegląd podwodny znaków przegubowych
Data publikacji: 2020-08-11
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Przegląd podwodny znaków przegubowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.08.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę FROG Sp. z o.o., ul. S. Sulimy 1, 82-300 Elbląg; za cenę 16 605,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.