Dostawa tablic DIBOND oraz naklejek samoprzylepnych na tablice dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 10.08.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-07-31
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę tablic DIBOND oraz naklejek samoprzylepnych na tablice, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.08.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Solvent Studio Dorota Synowiecka-Wysocka, ul. Szkolna 4/3, 05-870 Błonie; za cenę15 119,78 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.