Dostawa płyt meblowych oraz obrzeża do płyt.Termin składania ofert do 06.08.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-07-31
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę płyt meblowych oraz obrzeża do płyt, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.08.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U.P. "Abler" Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 177A, 87-100 Toruń; Oddział Gdynia, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; za cenę10 993,62 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.