Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 10.08.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-07-31
Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń technicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.08.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę INTER-POL Marcin Hejmowski, ul. Sobieskiego 33, 84-230 Rumia; za cenę 11 940,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.