Świadczenie usług eksperta - konsultacje i doradztwo merytoryczne podczas procedury oddziaływania transgranicznego oraz przyjmowania dokumentacji w formie Rozporządzenia
Numer umowy: INZ.372.2.2020.MGw
Data obowiązywania: 2020-07-14
Wykonawca: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, ul. Morska 81087, 81-225 Gdynia
Wartość umowy: 170724 zł