Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń biurowych
w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-07-17
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie remontu dwóch pomieszczeń biurowych w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni, w związku z brakiem ofert nie wybrano Wykonawcy.