Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 23.07.2020 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2020-07-16
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprzętu AGD, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.07.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę Firma Handlowo Usługowa EL-KAR S.C. Elżbieta Skwara, Sławomir Skwara, ul. Biernackiego 18G, 26-300 Opoczno;
za cenę 3 937,23 zł brutto;
Dziękujemy za złożenie ofert.