Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Numer umowy: OIŚ.372.73.663.169.7.2020.PK
Data obowiązywania: 2020-07-15
Wykonawca: Maciej Fojcik Ocean Sense, 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 15
Wartość umowy: 1340700 zł