Dostawa urządzeń i maszyn biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 21.07.2020 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2020-07-15
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń biurowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.07.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Partner PIK Sp.zo.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz;
za cenę 4 884,65 zł netto;
Dziękujemy za złożenie ofert.