starszy inspektor ds. zaopatrzenia/logistyki
Sygnatura ogłoszenia: 65686
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
Miejsce pracy: 81-341 Gdynia, ul. Węglowa 18A
Ogłoszenie jest ważne od: 2020-07-15 do: 2020-07-25
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy inspektor ds. zaopatrzenia/logistyki
wybrany został kandydat:
Pan Wojciech Rosiński zamieszkały w Gdynia.