Dostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2020-07-08
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-27

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą” Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.