Dostawa stołów składanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 09.07.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-07-06
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę stołów składanych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.07.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę Firmy CEZAS - GLOB Sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn;
za cenę 4 100,00 zł brutto;
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający informuje, iż wymagana grubość blatu stołu wynosi 25 mm.