Dostawa i montaż witryn aluminiowo szklanych wewnętrznych z drzwiami wraz z wykonaniem zabudowy Biura Podawczego w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-07-06
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na dostawę i montaż witryn aluminiowo szklanych wewnętrznych z drzwiami wraz z wykonaniem zabudowy Biura Podawczego w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zakres złożonej oferty nie spełnia warunków postępowania, Wykonawca nie został wybrany.
Dziękujemy za złożenie oferty.