Kontrola okresowa stanu technicznego budowli umocnienia brzegu będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni w latach 2020 – 2023
Numer umowy: 15/IOW/2020
Data obowiązywania: 2020-07-02
Wykonawca: Konsorcjum: Lider – Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie Partner – DIPRO BUDOWNICTWO Igor Heyducki, ul. A. Mickiewicza 3, 84-100 Połczyno
Wartość umowy: 149268 zł