Posadowienie magazynów (kontenerów) ze sprzętem przeciwpowodziowym na terenie przystani w Mechelinkach
Data publikacji: 2020-07-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-22

Urząd Morski w Gdyni informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione ze względu otrzymanie ofert o wartościach wyższych niż przeznaczone na ten cel środki. W związku z powyższym rozpoczęte zostanie nowe postępowanie na inny zakres i rodzaj prac.