Dostawa latarni nawigacyjnej ITO dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 07.07.2020 r. do godz. 15:00
Data publikacji: 2020-07-02
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę latarni nawigacyjnej ITO, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.07.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy PRONAW Sp. z o.o., ul. Łozy 21,
80-516 Gdańsk; za cenę 24 587,70 zł brutto;
Dziękujemy za złożenie ofert.