Dostawa części, akcesoriów i wyrobów do komputerów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 06.07.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-07-01
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części, akcesoriów i wyrobów do komputerów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.07.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FaxPol Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o., ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa ; za cenę 2 240,00 zł netto;
Dziękujemy za złożenie ofert.