Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz akwenów portu morskiego w Elblągu
Numer umowy: INZ.372.1.2020.AC
Data obowiązywania: 2020-06-26
Wykonawca: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia
Wartość umowy: 900958.9 zł