Dostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznego
Data publikacji: 2020-06-30
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
Dokumentacja przetargowa jest do pobrania pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/20027