Sprzątanie budynku Kapitanatu Portu w Gdyni przy
ul. Polskiej 2 oraz pomieszczeń Bosmanatu Portu w Gdyni przy
ul. Hryniewieckiego 10.
Data publikacji: 2020-06-30
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na sprzątanie budynku Kapitanatu Portu w Gdyni przy ul. Polskiej 2 oraz pomieszczeń Bosmanatu Portu w Gdyni przy ul. Hryniewieckiego 10 decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy ELIDI Sp. z o.o., ul. Szlak nr 77, lok. 222, 31-153 Kraków za cenę 49 000,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.