Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej dla potrzeb pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 06.07.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-06-29
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-06

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej ,
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.07.2020 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Uzdrowiska Wieniec Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec Zdrój ; za cenę 51 250,00 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.