Wymiana tablic informacyjnych w tematyce ochrony wybrzeża
Data publikacji: 2020-06-26
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-07

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wymianę tablic informacyjnych w tematyce ochrony wybrzeża decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.07.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy COBRA & GIGO COMPANY Michał Plichta z siedzibą w Chełmży (kod pocztowy: 87-140), Mirakowo 42B za cenę 4 354,20 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.