Wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego
Data publikacji: 2020-06-25
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
Dokumentacja przetargowa jest do pobrania pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl/pn/umgdy/demand/notice/public/15421/details