Posadowienie magazynów (kontenerów) ze sprzętem przeciwpowodziowym na terenie przystani w Mechelinkach
Data publikacji: 2020-06-23
Data publikacji wyników postępowania: 2020-07-03

Urząd Morski w Gdyni informuje, że nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na brak ofert.