Zarządzenie porządkowe nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół miejsca składowania obiektu niebezpiecznego usuniętego z rejonu Portu Gdynia i przeznaczonego do neutralizacji ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2661 )