Obchody Święta Morza 2020 – „W hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wachtę”

Wieniec "Tym co odeszli na wieczną wachtę" 2020

SAD logo Święta Morza

W piątek, 19 czerwca br. o godzinie 12.00 z pokładu jednostki inspekcyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów tegorocznego Święta Morza uczcili minutą ciszy pamięć po zmarłych i złożyli do morza wieniec w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę. W tym roku, podczas tradycyjnie odbywającej się w dniu inauguracji gdyńskich obchodów uroczystości towarzyszył nam żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – s/v Dar Młodzieży, na którym odbyła się parada burtowa.

 

Modlitwę na burcie odmówił Ojciec Edward Pracz, Duszpasterz Ludzi Morza. Gości  natomiast powitał kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski  następującymi słowami:

Pomni wiekowych morskich tradycji naszych przodków, spotkaliśmy się dzisiaj na pokładzie jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni celem uczczenia pamięci tych, którzy złożyli swe życie w obronie morskich granic lub poświęcili je dla rozwoju silnej i morskiej Polski. Symboliczny wieniec składamy do morza dla Tych, co z niego nie powrócili lub jemu oddali całe swe życie pracując na lądzie…

  • marynarzy polskiej floty wojennej i handlowej
  • pracowników administracji morskiej, pracowników portowych, wykładowców szkół morskich
  • rybaków, żeglarzy, nurków
  • twórców polskiej gospodarki morskiej.

W tym roku obchodzimy 100lecie powołania do życia Polskiej Administracji Morskiej, nasza piękna historia rozpoczęła się 2 kwietnia 1920 roku w Urzędzie Marynarki Handlowej w Wejherowie. W tym uroczystym dniu, szczególnie wspominamy wszystkich pracowników administracji morskiej, których już z nami nie ma.

Pokłony Tym, co odeszli na wieczną wachtę!

Tegoroczny program Święta Morza: https://www.gdynia.pl/swieto-morza,7220/swieto-morza-2020,549661

O Święcie Morza

Święto Morza to tradycyjnie ostatni pełny weekend czerwca. Pierwszy raz Święto Morza, którego pomysł wyszedł z szeregów Ligi Morskiej i Kolonialnej, obchodzone było w Gdyni w 1932 roku. Wzięło w nim udział ponad 100 tysięcy osób, na czele z ówczesnym prezydentem RP Ignacym Mościckim.

Potem, co roku w czerwcu, ponawiano imprezę. W trakcie wojny starano się kultywować tę tradycję na pokładach polskich okrętów. Po wojnie zaś Święto Morza zmieniło swój charakter wpisując się w rzeczywistość PRL.

Po 1989 roku nie udało się wskrzesić Święta Morza w przedwojennym stylu. Udało się to dopiero w roku 2013. Od tego momentu Święto Morza w Gdyni organizowane jest co roku.