Dostosowanie urządzeń stacji DGPS-PL standardu IALA, organizacja pomiarów oraz uczestnictwo w próbach morskich transmisji i odbioru sygnałów R-Mode.
Data publikacji: 2020-06-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na dostosowanie urządzeń stacji DGPS-PL standardu IALA, organizację pomiarów oraz uczestnictwo w próbach morskich transmisji i odbioru sygnałów R-Mode, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.06.2020r. spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, najkorzystniejszą ofertę złożyło Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni za cenę 92 200 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.