Dostawa sprayu odstraszającego kleszcze oraz preparatu zwalczającego chwasty.Termin składania ofert do 16.06.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-06-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprayu odstraszającego kleszcze oraz preparatu zwalczającego chwasty, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.06.2020 r., spośród ofert
ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ART -CHEM” Bogdan Widacki, Wojciech Zalewski Spółka Jawna, ul. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz; za cenę 4 596,48 zł brutto;
Dziękujemy za złożenie ofert.