Usługa w zakresie okresowego sprawdzania szczelności wewnątrzbudynkowej instalacji gazowej wraz z urządzeniami odbiorczymi oraz okresowych przeglądów technicznych gazowych kotłów/pieców grzewczych w placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2020-06-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę w zakresie okresowego sprawdzania szczelności wewnątrz budynkowej instalacji gazowej wraz z urządzeniami odbiorczymi oraz okresowych przeglądów technicznych gazowych kotłów/pieców grzewczych w placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni oraz serwis i konserwację kotłowni olejowych w placówkach UM w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy EKO-TECH Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew za cenę 54.156,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.