Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 16.06.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-06-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprzętu AGD , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę P.H. „PRO-HAND” Monika Tomasionek Marcin Tomasionek,
ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec; za cenę 2 624,82 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.